Šta treba da znate kada putujete u Grčku?

Šta treba da znate kada putujete u Grčku?

U poslednjih nekoliko godina stalo je prisutno pitanje oduzimanje hrane na granici, koja je to hrana koja je sme da se prenosi u EU, da li će carinik da proverava prtljag, da li to sme ili ne…. Na svakoj granici carinik ima pravo da proverava vaš prtljag, jer to mu ja zapravo posao. On nastupa u skladu sa carinskim propisima i regulativom, a takodje u vezi sa sanitranim i higijenskim standardima u skladu sa propisima EU. Iako je retka sutuacija da će vas neko stvarno pretresati na grčkoj granici ovo morate da znate i da ga se pridržavate jer na taj način vam niko ne može oduzeti vašu hranu, lekove, alkohol i sl.

Preuzeto sa sajta Ministarstva Finansija- Uprava carina

Lični prtljag

Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna za vreme njegovog putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .

S obzirom da je Grčka članica EU, primenjuje se evropska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prenos robe iz trećih zemalja za lične potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrednosti 300 evra po putniku, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju do 430 evra. Putnici mlađi od 15 godina, oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na prtljag čija ukupna vrednost ne prelazi vrednost od 150 evra.

Akcizna roba (duvan, alkohol)

U vazdušnom i pomorskom saobraćaju dozvoljeno je od duvanskih prerađevina nositi:
200 cigareta ili
100 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili
50 cigara ili
250 grama duvana za pušenje
U drumskom saobraćaju dozvoljeno je od duvanskih prerađevina nositi:
40 cigareta ili
20 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili
10 cigara ili
50 grama duvana za pušenje

Lica starija od 17 godina u ličnom prtljagu mogu preneti:

1 litar alkoholnog pića sa udelom alkohola većim od 22% vol. ili
2 litre alkoholnog pića sa udelom alkohola manjim od 22% vol. ili
4 litre vina ili
12 litara piva

Hrana

Nije dozvoljen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja koje nisu članice EU, a dozvoljeno je sa sobom poneti do 2 kg mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce.

Unos životinja

Vaš ljubimac treba da poseduje elektronski čip (mikročip) shodno ISO 11784 ili 11785. Treba da je vakcinisan protiv besnila i da poseduje lekarsko uverenje, koje potvrđuje da svrha putovanja nije trgovina životinjama, shodno pravilniku (EU) broj 998/2003.

Unos bilja, semena i sadnog materijala

Mogu se uneti male količine bilja i biljnih proizvoda (sveže voće i povrće do 5 kg, buket cveća, originalno pakovanje semena do 100 grama i sl.) i u tom slučaju fitosanitarni pregled neće biti neophodan.

Unos divljih vrsta

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu je sa Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES. Unost takvih vrsta moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom prelazu odgovarajuće dozvole ili potvrde nadležnog tela.

Unos lekova

Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).

unos novca u EU

Unos i iznos novca

Na temelju Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područija EU, putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primer čekovi).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *