Site icon Moja Grcka : svi mi koji volimo Grčku

Manastir Agia (Sveta) Euprakia

Manastir Agia (Sveta) Euprakia

 Manastir Agia (Sveta) Euprakia je ženski manastir, izgrađen nedaleko od manastira proroka Ilije, na nadmorskoj visini od 500 metara.

Manastir je okružen borovima i čempresima i ima spektakularan pogled. Sagrađen je 1865. godine, a glavni hram je mala, obična zgrada.

Manastir Agia (Sv.) Euprakia je jedna od atrakcija Hidre i vredi ga posetiti bilo u šetnju ili na magarcima.Exit mobile version