Site icon Moja Grcka : svi mi koji volimo Grčku

Euritanija

Euritanija

Okrug Euritanija (grč. Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας) je okrug u središnjoj Grčka i istoimenoj istorijskoj pokrajini. Upravno središte okruga je grad Karpenizi.Okrug Euritanija je uspostavljen 2011. godine na mestu nekadašnje prefekture, koja je imala isti naziv, obuhvat i granice. Ovaj orkug nema izlaz na more i sa istoka se graniči okrugom Ftiotida, sa jugoistoka okrugom Fokida, sa severa okrugom Kardica, a sa juga i zapada graniči se sa okrugom Etolija – Akarnanija.

Euritanija spada u izrazito brdovite okruge Grčke sa nekoliko vrhova preko 2000 m, a upravno sedište Karpenizi leži na čak 960 m n. v. Dominiraju planine iz lanca južnih Pinda – Agrafa. Na severu je najveća planina Timfristos i Panaitoliko na jugu. Unutar njih nalze se uzane rečne doline, od kojih su najpoznatije doline reka Ahelos i Megdova. Kako su one često i kanjonske, veliki broj naselja se nalazi na visoravnima i padinama iznad da tih dolina.

Ovaj okrug ima i planinsku klimu, veoma oštru za grčke uslove. Najbolji uslovi za život su u malim i uzanim rečnim dolinama i visoravnima.Euritanija je naseljena još u vreme Antike. Kasnije se ovaj proctor nalazio u Vizantije. Iako je tokom vekova Euritanija bila u sastavu Osmanskog carstva, mesno stanovništvo nikada nije bilo do kraja pokoreno, već je održalo poseban vid autonomije. Posle osnivanja savremene Grčke 1832. godine i naglog razvoja privrede u njenim glavnim središtima u primorju, počelo je iseljavanje stanovništva iz ovog siromašnog i zabitog kraja. Osipanje stanovništva bilo je naročito izraženo za vreme Drugog svetskog rata Migracije stanovništva su izražene i sada bez obzira na brojne mere poboljšanja života tokom poslednjih decenija.

Po poslednjim procenama iz 2005. godine okrug Evritanija je imao oko 35.000 stanovnika, od čega oko 1/4 živi u središtu okruga, gradu Karpeniziju, a većina u jako malim zabitim selima, gde je stanovništvo mahom staro i slabije obrazovano.

Etnički sastav: Glavno stanovništvo okruga su Grci.

Okrug Evritanija se deli na 2 opštine:1. Agrafa

2. Karpenizi

Karpenizi je sedište okruga, ali se ni on ne može opisati kao veći grad (< 10.000 st.). Ostala naselja su uglavnom sa manje od 500 stanovnika.

Euritanija je već decenijama jedna od najsiromašnijih oblasti u celoj Grčkoj.

Poslednjih decenija se razvijaju ekološki vidovi turizma, kome odgovara čisto prirodno okruženje, pa je to možda šansa za procvat ovog regiona.

 


Exit mobile version